Bioogle

 

Bio-ogles iestrāde tiek uzskatīta par vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām oglekļa uzkrāšanai un SEG emisiju samazināšanai lauksaimniecībā, tajā pašā laikā tā uzlabo augsnes auglību, piesaista mitrumu un samazina lauksaimniecības radītā piesārņojuma nokļūšanu ūdeņos.

Projekta laikā bio-ogle tiek iestrādāta augsnē četrās dažādās koncentrācijās, katra 0,1 ha plašā teritorijā katrā saimniecībā. Projekta laikā tiks salīdzinātas gan vides, gan ekonomiskie ieguvumi, ko dod šīs metodes izmantošana dārzeņu audzēšanā.

Video par bioogles iestrādi augsnē

Saruna par bioogles iestrādi augsnē LR1 raidījumā Zināmais nezināmajā ar Latvijas Dabas fonda ekspertu Jāni Reihmani un projekta LIFE CRAFT saimniecības "Atvases" saimnieku Andri Manguli

 

Saimniecības